about-slider-image

F724 İş Yönetimi

Adım adım F724 ile iş yönetimini nasıl yapıyoruz?

İşletmenizin faaliyetlerinin sorunsuzca işleyebilmesi için bazı yöntemlerin kullanılması büyük önem taşıyor. Günümüzde sıklıkla duyduğumuz “İş Akışı Yönetimi” de bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda İş Yönetimini açıklayıp sahip olduğu aşamaları, sistemimizin sağladığı faydaları ve sunduğu hizmetleri anlatıyoruz.

İş akışı nedir?
İş akışı, şirket tarafından tanımlanmış kurallar çerçevesinde belirli bir hedefe ulaşmak için bilgi ve işlerin katılımcılar arasında dolaşımını sağlayan iş otomasyonu ile ilgilidir.

İş Akışı Yönetimi nedir?
İngilizce’de “Workflow Management” şeklinde ifade edilen metodoloji, iş akışını etkileyen tüm faktörlerin etkin biçimde yönetilmesi anlamına geliyor. İş Akışı Yönetimi, aynı veya farklı disiplinlerdeki kullanıcıların bilgi göndermesini, iş isteğinde bulunmasını, istek sonuçlarını takip etmelerini ve yönetmelerini sağlamaktadır.
İş Akışı Yönetimi sayesinde şirketler, sahip oldukları tüm iş verilerini ve kaynaklarını dijital ortamda takip ederek daha verimli çıktılar alabilmektedirler.

F724 iş yönetimi için ne tür hizmetler sunar?
F724 iş yönetimi için ideal bir araçtır
Sistemden gelen müşteri talebine göre en uygun projelendirme yapılır, gereken iş maddeleri ve alt maddeleri belirlenir ve süre/maliyet bilgisi teklif olarak müşteriye iletilir. Müşterinin teklife vereceği onay sonrasında sipariş oluşur ve yapılacak olan ödeme sonrası proje başlar.
Proje başladığı zaman önceden planlanmış olan iş maddeleri ve alt maddeler otomatik olarak iş havuzlarına aktarılır. Havuza giren işlerin bilgisi, o konuda yetkin olan çalışanlara otomatik olarak mail gönderilir. Havuzdan işi alan kişi çalışmaya hemen başlar. Ya da proje yöneticisi sistemde kayıtlı çalışanlar arasından yetkin olan birine direkt olarak iş ataması yapabilir. Bu durumda işin mail bilgilendirmesi sadece o kişiye gidecektir.

Tüm işler tamamlandıkça müşteriye otomatik onaya gider. Müşteri onayı sonrası o iş tamamlanmış olur ve yapan kişinin kazancı hesabına otomatik işlenir.
Tüm işler tamamlandığı zaman proje bitmiş olacaktır.

2020-10-21